• Protectie pentru manageri si patrimoniul companiei
 • Indeplinirea cerintelor legale privind obligativitatea asigurarii managerilor societatilor comerciale pe actiuni.

O asigurare potrivita pentru afacerea ta

man with giant watch
Deciziile adoptate in afaceri pot avea uneori consecinte neplacute, de natura sa iti afecteze patrimoniul sau chiar reputatia
man looking at charts
Pentru a te proteja in astfel de situatii neplacute este necesar sa fii asigurat
man leaning back
Asigurarea de raspundere civila a managerilor iti protejeaza deciziile

Vrei sa notifici o dauna?

Intrebari frecvente

 • Perioada de anterioritate
 • Cheltuieli de limitare a pierderilor
 • Costuri de urgenta
 • Perioada de descoperire (extinsa)
 • Notificarea circumstantelor
 • Extradare si alte proceduri (cheltuielile)
 • Costuri de aparare in caz de ucidere din culpa
 • Costuri de aparare in legatura cu poluarea
 • Includerea automata in acoperire a noilor societati afiliate
 • Acoperire automata pentru oferte publice noi de titluri de valoare
 • Cheltuieli cu garantii/cautiuni civile sau penale
 • Costuri de refacere a imaginii
 • Amenzi civile si administrative.
 • Fapte comise cu intentie de catre asigurat avand cunostinta de incalcare a oricarui statut, contract sau altei obligatii legale
 • Orice profit, castig al asiguratului sau orice avantaj personal la care acesta nu este legal indreptatit
 • Infractiuni asimilate faptelor de coruptie si oricare alte tipuri de fapte comise de catre o persoana asigurata si care, in conformitate cu legislatia aplicabila, atrag raspunderea penala a respectivei persoane asigurate
 • Exercitarea unor mandate speciale rezultand din, bazate pe sau in orice fel legate de mandate privind fonduri, scheme de pensii, scheme de impartire a profitului sau scheme de beneficii salariale
 • Vatamari corporale sau pagube la bunuri
 • Poluare
 • Raspundere profesionala (ex: avocati, contabili, medici etc)
 • Fapte culpabile cunoscute, solicitari de despagubire anterioare, proceduri legale în curs la data emiterii politei
 • Fapte culpabile comise inainte de data de inceput a perioadei de asigurare.

Polita individuala – se incheie de o persoana fizica care ocupa o pozitie manageriala intr-o societate comerciala.

sau

Polita per companie – se incheie de o companie (SA, SRL) in calitate de contractant, pentru toate pozitiile manageriale, conform organigramei. Polita este globala, fara a se nominaliza persoanele asigurate. Persoanele asigurate sunt persoanele fizice care au fost, sunt sau vor fi ocupantele pozitiilor manageriale in perioada de asigurare.   

Conform prevederilor legale trebuie sa incheie asigurare urmatoarele  pozitii manageriale: membrii Consiliului de Administratie, membrii Comitetului Director, membrii Consiliului de Supraveghere (la companiile auditate cu sistem de management dualist).

Pozitiile manageriale care pot fi asigurate sunt:

 • Presedinte Consiliu de Administratie
 • Administrator
 • Director general
 • Director general adjunct
 • Director executiv
 • Orice alt director care are autoritatea directorului general.
alt

Documente utile

alt
Formulare de notificare dauna, cereri de despagubire si alte documente utile