Activele fondurilor de pensii facultative sunt investite in instrumente financiare tranzactionate pe piete din:

  • Romania;
  • statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European;
  • state terte.
In cazul decesului participantului, intervenit pe perioada de economisire la un fond de pensii facultative, valoarea acumulata in contul sau, revine mostenitorilor. Acestia vor trebui sa solicite sumele acumulate in cont in termenul legal.

In aceasta situatie, angajatorul va inceta platile. Contul individual format apartine angajatului. Angajatul va putea alege daca doreste sa acopere din venituri proprii si  contributiile angajatorului sau va alege sa reduca contributia totala lunara doar la valoarea contributiei proprii initiale dar nu mai putin de 50 lei.

Activul personal este suma acumulata in contul tau individual, egala cu numarul de unitati de fond pe care le detii la acel fond, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond.

Valoarea unitatii de fond este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.

·         Comisionul din contributie este 0%

·         Comisionul din activ este 0,14% lunar pentru fondul AZT Moderato si 0,17% lunar pentru fondul AZT Vivace

·         Lista completă a comisioanelor aici

Fiecare participant are un cont individual in care lunar sunt alocate contributiile virate de institutia de evidenta. Contributiile la un fond de pensii private obligatorii se convertesc in unitati de fond in maximum doua zile lucratoare de la data incasarii acestora.

In cazul decesului intervenit in perioada stagiului de contribuire la un fond de pensii private obligatorii, valoarea acumulata in contul tau individual din contributii si investirea acestora revine mostenitorilor legali. 

Acestia sunt desemnati conform Codului Civil si vor trebui sa solicite sumele acumulate in cont in termenul legal.

Ramai in continuare participant cu drepturi depline la acel fond de pensii administrat privat. 

In aceasta situatie, contul tau individual va fi administrat in continuare de catre administrator pana:

  • in momentul reluarii platilor
  • la plata pensiei.

Ne poti transmite un e-mail sau o adresa, pe fax sau prin posta, in care sa incluzi: nume, CNP/numar act de aderare si data de la care nu se mai face plata contributiei, pentru fiecare participant. 

Datele de contact sunt: 

  • E-mail: info@aztpensii.ro
  • Fax: 021.207.21.94
  • Adresa sediu: Str. Buzesti, nr. 82-94, etaj 12 , sector 1, Bucuresti, cod postal 011424.

Alocarea contributiilor se poate face doar in baza unei specificatii de plata, venita din partea angajatorului. 

Specificatie de plata inseamna: 

  • fie mentionarea in detaliile inscrise in ordinul de plata a numelui/CNP-ului/numarului actului de aderare
  • fie o lista de viramente transmisa pe e-mail, fax sau prin posta care sa contina detaliile mentionate mai sus. 

De asemenea, confirmarea datelor participantilor se poate face prin convorbire telefonica inregistrata.

Lista cu participanti, afisata de aplicatie, se bazeaza pe documentele primite la sediul societatii, care au fost deja procesate. Deoarece se poate sa nu fi primit in timp util toate documentele necesare sau deoarece procesarea acestora poate dura mai multe zile, lista de participanti poate contine inadvertente.

Prin consultarea listei de viramente primite de la angajator, ne asiguram ca alocarea contributiilor se face in mod corect, pentru fiecare participant.

Listele afisate de aplicatie, continand datele angajatilor, se actualizeaza in timp real, in momentul in care se fac modificarile in baza de date. Listele nu se incarca manual sau la un anumit interval de timp, ci se actualizeaza automat.

La semnarea unui act de aderare la fondul de pensii facultative, se va completa rubrica "Data primei plati". Aceasta data reprezinta prima luna pe care se poate aloca o contributie. In cazul in care prima plata se face in aceeasi luna cu data primei plati, contributiile vor fi alocate lunar.
Nu se poate aloca o contributie pe o luna anterioara datei primei plati. Se poate modifica data primei plati, prin semnarea unui Formular de modificare a datelor inscrise in Actul individual de aderare Pilon III, doar daca nu a fost efectuata inca prima plata.

Daca prima plata se efectueaza in luna urmatoare a datei primei plati si se specifica pe ordinul de plata sau pe lista de viramente luna platita, contributiile se aloca pe luna specificata

Prin efectuarea platii contributiei si specificarea datelor angajatului (nume, CNP, numar act de aderare), se considera ca acesta are actul de aderare redeschis. Datele pot fi specificate in ordinul de plata, pe e-mail sau intr-o instiintare scrisa, transmisa pe fax sau prin posta. 

In cazul in care s-a omis plata contributiilor pentru o luna, angajatii vor aparea cu acea luna ca fiind restanta.  Acoperirea contributiilor aferente lunii omise la plata se poate efectua oricand.

Nu este nevoie sa ne informezi ca ai platit mai multe luni. Daca suma primita in contul bancar al fondului de pensii facultative acopera suma totala a contributiilor restante, plata se aloca automat pe mai multe luni. De asemenea, administratorul fondului de pensii facultative transmite scrisori angajatorilor si participantilor, referitoare la lunile restante. Aceasta scrisoare nu te obliga la plata contributiei si nici nu se percep penalizari de intarziere la plata.

Sediul societatii este in Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 82-94, etaj 12 , sector 1, cod postal 011424.
Depozitarul fondurilor de pensii este BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Situatiile financiare despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent se vor publica pe site pana cel tarziu la data de 31.05 a fiecarui an, in sectiunea Informatii conform normelor de raportare.

Contacteaza-ne de luni pana vineri, in intervalul 09:00 -17:00