ETAPELE SOLUTIONARII DAUNEI
 
 • Allianz-Tiriac este alaturi de tine de fiecare data cand un eveniment neprezavut iti afecteaza locuinta si/sau bunurile asigurate.
 •  
 • Pentru notificarea daunei vei instiinta Allianz-Tiriac in 24 de ore in cazul furtului si in 5 zile lucratoare in cazul producerii altor riscuri, din momentul cand ai luat la cunostinta.
 •  
 • Constatarea si evaluarea pagubelor produse sunt efectuate de catre reprezentantii Allianz-Tiriac in prezenta ta. Dupa efectuarea constatarii, ti se va inmana un Proces-verbal de constatare, in care sunt consemnate riscul produs, bunurile si elementele avariate, resturi recuperabile etc.
 •  
 • Reparatiile cladirilor sau a bunurilor avariate sau distruse pot fi facute prin unitati specializate pe baza devizelor de lucrari si/sau facturilor sau la alegere prin regie proprie, in baza devizelor verificate de Allianz-Tiriac sau a ofertelor de despagubire primite. 
 
MODALITATILE DE A ANUNTA O DAUNA LOCUINTA
SI BUNURI
 
 • ONLINE
 • Website Allianz-Tiriac, sectiunea Proces de dauna/Notifica online
 
 • TELEFONIC (Lu-Vi, 08:00-20:00)
 • Centrul de Dauna:
 
 • ASISTENTA LA DOMICIULIU: 021 312 22 39
 
DOCUMENTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI
 
 • Copie a cartii de identitate a Asiguratului
 • Copie a actului ce dovedeste proprietatea asupra cladirii si/sau a bunurilor asigurate (daca este cazul)
 • Imputernicire pentru persoana care avizeaza dauna si participa la constatarea pagubelor
 • Schita sau planul locuintei avariate
 • Copii ale actelor intocmite de catre autoritati, adeverinta pusa la dispozitie de catre Asociatia de Proprietari si declaratiile martorilor
 • Devize sau contracte pentru reparatii, respectiv note de constatare tehnica sau factura pentru reparatii ale bunurilor din locuinta
 • Fotografii de la data evenimentului.
Departament comunicare
Pentru informatii suplimentare:
contact.presa@allianztiriac.ro
Iti oferim suport