Petitii/reclamatii primite de
Allianz-Tiriac Asigurari

 

„În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Allianz-Tiriac Asigurari S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:”

 Anul precedent
Perioada de raportare:
1 ianuarie – 30 iunie

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Aprilie Mai Iunie
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz 611 278 40 36 48
Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz 210 102 18 17 16
Numarul de petitii intemeiate (solutionate favorabil) referitoare la dosare de dauna 166 65 7 13 11
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate 166 65 7 13 11
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz 401 176 22 19

32Anul precedent
Perioada de raportare:
ianuarie – 30 iunie

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Aprilie Mai Iunie

Numărul total al solicitărilorde soluționare alternativă a litigiilor

10 5 1 1 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv 10 5 1 1 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora 5 2 0 0 0