Petitii/reclamatii primite de
Allianz-Tiriac Asigurari

 

„În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Allianz-Tiriac Asigurari S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:”

 Anul precedent
Perioada de raportare:
1 ianuarie – 31 august

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Iunie Iulie August
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz 611 383 48 55 50
Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz 210 139 16 19 18
Numarul de petitii intemeiate (solutionate favorabil) referitoare la dosare de dauna 166 83 11 14 14
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate 166 93 11 14 14
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz 401 244 32 36

32Anul precedent
Perioada de raportare:
ianuarie – 31 august

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Iunie Iulie August

Numărul total al solicitărilorde soluționare alternativă a litigiilor

10 5 0 0 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv 10 5 0 0 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora 5 2 0 0 0