Petitii/reclamatii primite de
Allianz-Tiriac Asigurari

 

„În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Allianz-Tiriac Asigurari S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:”

 Anul precedent
Perioada de raportare:
1 ianuarie – 31 mai

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Aprilie Mai Iunie
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz 601 340 73 55 57
Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz 192 131 28 15 7
Numarul de petitii intemeiate (solutionate favorabil) referitoare la dosare de dauna 135 91 15 11 6
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate 135 91 15 11 6
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz 409 209 45 40

50Anul precedent
Perioada de raportare:
ianuarie – 31 mai

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Aprilie Mai Iunie

Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor

8 5 1 1 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv 6 5 1

0

0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora 2 2 0 0 0