Aspecte legale

 

Informatiile furnizate si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru Allianz-Tiriac Asigurari S.A. si sunt proprietatea sa exclusiva.
De asemenea, Allianz-Tiriac Asigurari detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Allianz-Tiriac Asigurari SA.

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta ferma de a contracta, cu atat mai mult ele nu se constituie ca o oferta de vanzare-cumparare a vreunui serviciu de asigurare.

Orice incercare, de orice natura, de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal – Allianz-Tiriac Asigurari S.A., da dreptul unilateral si neechivoc ca Allianz-Tiriac Asigurari S.A. sa faca uz de dreptul de a se adresa instantelor de judecata legal competente pentru sanctionarea unei asemenea fapte.