Asigurarea pentru masini, utilaje si instalatii

Protejam resursele afacerii tale!

 • linii tehnologice
 • motoare sau agregate
 • utilaje si echipamente
 • masini-unelte

Asigurarea pentru masini, utilaje si instalatii


Asigurarea pentru masini, utilaje si instalatii protejeaza resursele afacerii tale si investitiile pe care le-ai realizat.

Detaliile produsului de asigurare (PID)

Pentru mai multe informatii, contacteaza Allianz-Tiriac la

021 201 91 00

Beneficii oferite de asigurarea pentru masini, utilaje si instalatii

 • Protectie financiara

 • Plata rapida a daunelor

 • Flexibilitatea efectuarii platilor

 • Garantia protectiei prin reasigurare

Protectie financiara

 • masini, masini-unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalatii sau linii tehnologice, precum si orice alte bunuri care se pot asimila acestora cu conditia ca, la momentul incheierii asigurarii, acestea sa fie operationale conform scopului pentru care au fost produse
 • bunurile de rezerva, din categoria celor prevazute mai sus, care au trecut probele (testele) de punere in functiune, bunuri care prin intrebuintarea lor sunt transportabile
 • fundatiile bunurilor care fac obiectul asigurarii prevazute mai sus
 • cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor: taxe vamale, accize si alte cheltuieli legate de importul unui bun sau a unor parti ale acestuia; cheltuieli de transport efectuate cu reparatia partilor avariate, procurarea unui nou bun sau a unor parti ale acestuia
 • cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor: cheltuieli de proiectare, cheltuieli de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate, cheltuieli legate de interventia unitatilor specializate sau de folosirea de utilaje speciale in cazul producerii riscurilor asigurate, daca asiguratul este obligat la plata acestora

Plata rapida a daunelor

 • maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei necesare finalizarii dosarului de dauna
 • avans de pana la 30% din despăgubirea estimata pentru acoperirea cheltuielilor urgente

Flexibilitatea efectuarii platilor

Asigurarea pentru masini, utilaje si instalatiilor iti permite sa optezi pentru plata trimestriala, semestriala sau integrala a primei de asigurare.

Garantia protectiei prin reasigurare

Protectia politei este sustinuta de contractele de reasigurare incheiate de Allianz-Tiriac cu cei mai importanti reasiguratori la nivel mondial.

Riscurile acoperite de asigurarea pentru masini, utilaje si instalatii

 • accidente de munca fortuite, cum ar fi: reglarea defectuoasa a masinilor, aruncarea in timpul functionarii a unor parți componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala a unor obiecte straine în corpul masinii
 • dezmembrare datorata fortei centrifuge
 • lipsa accidentala a apei în boilere sau in recipientii sub presiune
 • suprapresiune, cu exceptia pagubelor produse de suprapresiunea cauzata de explozie, trasnet, incendiu, interventia pentru stingerea incendiului, operațiuni ulterioare de demolare, demontare și curațire a zonei ori implozie
 • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie, cu exceptia cazurilor cand se datoreaza circumstantelor excluse mai sus
 • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului, erori de montare sau instalare
 • operarea greșita a masinilor, lipsă de indemnare in operarea masinilor, neglijenta sau rea vointa a angajatilor asiguratului
 • furtuna, inghet, greutatea stratului de zapada si/sau a ghetii.